Wolontariat pracowniczy UMK

Wygraj 3000 zł na realizację projektu!

Pomagasz? Udzielasz się społecznie? Dbasz o środowisko?
Weź udział w pilotażowej edycji konkursu
„Wolontariat pracowniczy UMK”.
Zbierz zespół, zgłoś pomysł i zyskaj środki na konkretne działanie!

Cel konkursu

Celem Konkursu jest realizacja projektów wolontariackich, które przeprowadzą osoby pracujące oraz studiujące w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika wraz z osobami mieszkającymi w województwie kujawsko-pomorskim.

Istotą Konkursu jest wspieranie przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika wszystkich osób pracujących i studiujących w realizowaniu ich inicjatyw wolontariackich na rzecz środowiska przyrodniczego lub skierowanych do osób i instytucji takich jak: stowarzyszenia, fundacje, instytucje publiczne np. szkoły, przedszkola, świetlice, kluby osiedlowe, domy dziecka, ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki adopcyjne, dzienne domy pomocy, hospicja, szpitale, a także schroniska dla zwierząt; szczególnie pożądane są działania na rzecz beneficjentów w społeczności lokalnej osób pracujących i studiujących w UMK. W Programie Wolontariatu Pracowniczego w szczególności wspierane są projekty:

a) realizowane przez zespoły stworzone z osób pracujących we wszystkich grupach pracowniczych (nauczycieli akademickich, pracowników administracji, pracowników obsługi, pracowników inżynieryjno-technicznych, bibliotekarzy), osoby studiujące i doktoranckie w obu częściach Uniwersytetu (w części bydgoskiej i części toruńskiej);

b) realizowane przez wyżej wymienione zespoły przy współpracy z osobami reprezentującymi społeczności lokalne województwa kujawsko-pomorskiego.

Terminy

Na wasze zgłoszenia czekamy od
15 marca do 12 kwietnia 2024 r.

Zwycięskie projekty zostaną ogłoszone 26 kwietnia 2024 r.

Projekt można realizować do
30 października 2024 r. 

Lider zespołu

Każdy zespół, który przystępuje musi mieć osobę liderską, która reprezentuje zespół w kontaktach z Organizatorem Konkursu.

Liderem musi być osoba zatrudniona na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Regulamin

W regulaminie znajdują się wszystkie niezbędne informacje do zgłoszenia oraz realizacji projektów.

Przed przesłaniem zgłoszenia zachęcamy do zapoznania się
z regulaminem.

Do zakończenia zgłoszeń zostało:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Najczęściej zadawane pytania:

Jak oceniane będą projekty?

Projekty będa ocenanie przez Radę Programową.

W skład rady wchodzi 5 osób.

Przy ocenie nadesłanych projektów Rada bedize brała pod uwagę następujące kryteria:

LP.  Charakterystyka kryterium  Maksymalna punktacja 
1.  Uzasadnienie planowanych działań wolontariackich.  5 pkt 
2.  Zasadność proponowanego harmonogramu i kosztorysu.  5 pkt 
3.  Faktyczna praca i zaangażowanie wszystkich osób pracujących, studiujących i doktoranckich – poświęcony czas i wkład pracy, zakres wiedzy i umiejętności potrzebnych do realizacji projektu, zakres współpracy, jakiego wymaga realizacja projektu.    10 pkt 
4.  Liczba osób zaangażowanych w projekt, różnorodność grup pracowniczych, wydziałów części Uniwersytetu, z których pochodzą członkowie zespołu, zaangażowanie osób spoza społeczności UMK, zakres kontaktu z beneficjentami projektu.  15 pkt 
5.  Długofalowość – szanse kontynuacji podjętych działań w przyszłości.    10 pkt 
Na co mogę przeznaczyć środki?

Środki mogą zostac przeznaczone na zakup usług i produktów niezbędnych do realizacji projektu.
Ograniczeniu podlegają jedynie:

  1. Środki trwałe – nie więcej niż 20% kosztów całkowitych projektu. Zakup musi zostać uzasadniony we wniosku. 
  1. Usługi transportowe (w tym paliwo) i noclegowe – nie więcej niż 40% kosztów całkowitych projektu. Wydatek musi zostać uzasadniony we wniosku. 
Czy będzie jakieś spotkanie wyjaśniające sposób wydatkowania środków?

Tak. Zwycięskie zespoły będą miały możliwość zabrania udziału w spotkaniu, podczas którego zostaną wyjaśnione wątpliwości oraz dokończone formalności w postaci porozumień wolontariackich.

Czy są wymagania dotyczące promocji projektu?

Nie ma specjalnych wymagań, jednak wskazane jest umieszczenie grafiki stanowiącej Załącznik nr 3 do regulaminu lub umieszczenie tekstu:Projekt zrealizowano w ramach konkursu “Wolontariat Pracowniczy UMK” w roku 2024. 

Jak rozliczyć projekt?

Należy w terminie do 30 października 2024 r. przesłać:  

  1. na adres biura Organizatora wypełniony i podpisany przez Lidera zespołu, raport ze zrealizowanych projektów wolontariackich, stanowiący Załącznik nr 2 
  1. na adres e-mail Organizatora, poster w formacie B2 o rozszerzeniu .pdf lub .pptx dokumentujący realizację projektu.  
Czy jest jakiś wzór jak ma wyglądać poster?

Tak. Przygotowaliśmy przykładowy plik posteru. Który dostępny jest tutaj: Przykładowy Poster.

Wykonane postery, nie muszą wyglądać tak samo, jednak musza zawierać: tytuł projektu, informację o grupie realizującej projekt, opis inicjatywy oraz grafiinformacyjną, stanowiącą Załącznik nr 3 do Regulaminu

Czy realizacja projektu może przebiegać poza Toruniem i Bydgoszczą?

Tak. Projekt można realizować na terenie całego kraju.

Nie znalazłem/am odpowiedzi na moje pytanie

W takim wypadku zapraszamy do kontaktu z nami. Można z nami się skonatkować poprzez e-mail: fundacja@umk.pl lub tel. (56) 611 22 08