Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici powołana została do życia w dniu 3 marca 1989 r. Jej Fundatorami byli: prof. dr hab. Jan Kopcewicz, dr Stanisław Rakowicz oraz mgr Artur Kujawa. Postanowieniem z dnia 12 czerwca 1989 r. FAUNC została wpisana do rejestru fundacji.

Od tego momentu nasza organizacja działa na rzecz rozwoju Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wspieramy działalność poszczególnych jednostek naukowych oraz dofinansowujemy projekty studenckie poprzez udzielane darowizny rzeczowe i finansowe. W ciągu ostatnich kilku lat w centrum naszych realizacji znajdują się projekty edukacyjne skierowane do dzieci. Flagowym działaniem  Fundacji na tym polu jest Uniwersytet Dziecięcy, w którym uczestniczy prawie 400 dzieci wieku szkolnym i przedszkolnym.

Wspieramy naukowców i studentów w organizacji konferencji oraz aplikujemy o granty, środki ministerialne, wojewódzkie lub miejskie. Jesteśmy inicjatorami różnych akcji społecznych skierowanych do społeczności akademickiej, a mających na celu integrację środowiska.

Jesteśmy otwarci na współpracę i tam, gdzie jest to możliwe oferujemy swoje wsparcie i pomoc. Zachęcamy do kontaktu z nami – wspólnym działaniem łatwiej przekuć ideę w realną inicjatywę.

ZESPÓŁ FUNDACJI

Hubert Długołęcki
Prezes zarządu

tel. 56 611 22 08
email: fundacja@umk.pl

Weronika Żebrowska-Ruchwa

  • koordynatorka Uniwersytetu Dziecięcego
  • organizatorka półkolonii
  • koordynatorka działalności nieodpłatnej

tel. (56) 611 22 08,
kom. 695 766 263
e-mail: fundacja@umk.pl

Julia Szcześniak

  • koordynatorka wolontariatu
  • koordynatorka Uniwersytetu Młodych

tel. (56) 611 22 08
kom. 605 873 989
e-mail: fundacja@umk.pl

Katarzyna Wójcik

  • urlop macierzyński

DANE

Adres biura Fundacji:
Gagarina 37, 87-100 Toruń
Budynek Wydziału Teologicznego UMK
parter, pokój nr 12

Dane do faktury:
Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici
Gagarina 11, 87-100 Toruń
NIP 956 20 56 743
REGON 871550996
KRS 00000 27675

Sprawozdania:
Sprawozdanie finansowe za ostatnie lata działalności Fundacji są upublicznione w bazie sprawozdań OPP: https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/
>>> ROK 2022 <<<

Numer konta:
mBank 56 1140 2017 0000 4502 0345 2695

ORGANY FUNDACJI

Zarząd Fundacji:
Hubert Długołęcki – prezes zarządu
Patrycja Gulak-Lipka – członek zarządu
Aleksandra Jarocka – członek zarządu

Rada Fundacji:
Prof. dr hab. Alina Borkowska
Prof. dr hab. Iwona Łakomska
Dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK
Prof. dr hab. Marek Kejna
Prof dr hab. Stanisław Roszak

 

Komisja Rewizyjna:
Mirela Wojciechowska-Berdzik
Sylwester Bejger
Henryk Nowicki

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że w 2020 oraz 2021 r. Fundacja otrzymała subwencje
z Polskiego Funduszu Rozwoju w łącznej wysokości 306 000 złotych.