Fundacja Amicus, na podstawie umowy zawartej z władzami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, jest wyłącznym podmiotem zarządzającym wszelkimi formami reklamy na terenie UMK. W związku z tym sprawy związane z prowadzeniem kampanii reklamowych lub umieszczaniem treści reklamowych na terenie UMK będą każdorazowo wymagały uzgodnienia z nami. W stosunku do reklamodawców, którzy nie dostosują się do obowiązującej procedury, będą wyciągane sankcje finansowe.

Posiadamy bardzo duże możliwości w zakresie reklamy, począwszy od ekspozycji plakatów reklamowych (na tablicach, gablotach i słupach), roll-upów, potykaczy, poprzez kolportaż ulotek lub innych materiałów reklamowych.

Jak zacząć się reklamować na UMK?

Na początek proponujemy zapoznać się z cennikiem (do pobrania poniżej), w którym zostały przedstawione lokalizacje i ceny poszczególnych form reklamy. Następnie drogą mailową (fundacja@umk.pl) przesłać do nas informację dot. planowanej akcji reklamowej, pamiętając, że jeśli dotyczy ona:

  • stoiska reklamowego – należy zgłosić się na minimum 10 dni roboczych przed planowaną akcją, podając lokalizację, termin i godziny, w których stoisko ma być wystawione, dobrze jest również przesłać jego wizualizację,
  • plakatów – należy podać ich format, liczbę, lokalizację i czas ekspozycji.

W odpowiedzi zwrotnej przesyłamy informację o możliwości rozpoczęcia akcji reklamowej wraz z wyceną, a następnie wzór umowy. Po zaakceptowaniu warunków współpracy przez obie strony, wystawiamy fakturę, którą należy uregulować przed rozpoczęciem akcji reklamowej.

Kontakt:

tel. (56) 611 22 08, kom. 605 873 989
e-mail: fundacja@umk.pl