Deklaracja dostępności

Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici.

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-31.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-11-22.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

 • grafiki nie posiadają tekstu alternatywnego lub tekst jest nieprawidłowy,
 • filmy nie posiadają napisów rozszerzonych,
 • filmy nie posiadają audiodeskrypcji,
 • Jednoliterowe skróty klawiszowe dostępne na stronie nie udostępniają możliwości ich wyłączenia, zmiany mapowania, lub aktywności wyłącznie po fokusie elementu,
 • nie zapewniono kolejności fokusu zgodnie przyjętą konwencją w kulturze,
 • brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów,
 • na stronie brak wyszukiwarki i mapy strony,
 • strony nie posiadają nagłówka h1,
 • działanie zamieszczonych linków nie jest zrozumiałe,
 • na stronie występują teksty, które nie spełniają minimalnych wymagań kontrastu do tła,
 • na stronie występują błędy walidacji lub przestarzałe elementy html,
 • dokumenty do pobrania nie posiadają informacji o formacie i rozmiarze.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022-11-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez organizację pozarządową.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-11-22.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Na adres poczty elektronicznej dostepnosc@umk.pl można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Z uwagi na korzystanie z sali budynku podmiotu publicznego, podajemy link do dostępności architektonicznej na stronie podmiotu publicznego: Wydział Teologiczny