Działalność Fundacji jest bardzo zróżnicowana – organizujemy zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, wspieramy działalność kół i jednostek naukowych UMK, wnioskujemy we współpracy z naukowcami o środki finansowe w konkursach (grantowych, ministerialnych, etc.) oraz nadzorujemy reklamę podmiotów zewnętrznych na terenie uczelni. Jesteśmy otwarci na współpracę i zachęcamy wszystkie osoby do kontaktu z nami. Jeśli tylko masz pomysł (naukowy, badawczy, edukacyjny czy też artystyczno-kulturalny) i potrzebujesz wsparcia organizacyjnego lub finansowego – przyjdź do nas!

Zajecia naukowe w murach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dla dzieci w wieku 5-12 lat.

Zajecia naukowe dla młodzieży w wieku 13-18 lat. Do wyboru wiele profili z rożnych dyscyplin naukowych, oraz kursy przygotowujące do egzaminów maturalnych.

Organizujemy projekty edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych – znajdziesz tu informacje o aktualnych i archiwalnych działaniach realizowanych we współpracy z naukowcami i popularyzatorami nauki.
Jesteśmy organizatorami wypoczynku dla dzieci i młodzieży, Od 2014 r. przygotowujemy półkolonie letnie i zimowiska, których program opracowujemy wg autorskich pomysłów.
Staramy się wspierać studentów w realizacji ich pomysłów nie tylko poprzez udzielane darowizny, ale również za pomocą działań skierowanych bezpośrednio do nich.
Wspieramy pracowników i jednostki uniwersyteckie w realizacji badań naukowych, organizacji konferencji, wydawaniu publikacji, czy też wnioskowaniu o środki zewnętrzne.
We współpracy z naukowcami pozyskujemy środki zewnętrzne na realizację zadań z różnych dyscyplin naukowych. Tutaj znajdziesz informacje o bieżących i archiwalnych projektach.
Zgodnie z umową zawartą między Fundacją a UMK, zarządzamy powierzchniami reklamowymi na terenie uczelni. Wszystkie zainteresowane podmioty zewnętrzne, jak i jednostki UMK chcące promować swoje działania zapraszamy do kontaktu.