Od 2014 roku wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom młodzieży chcącej poszerzyć swoją wiedzę z konkretnej dziedziny lub sprawdzić, czy to, co ich interesuje może się przekuć w naukową pasję. Co roku proponujemy profile tematyczne z różnych dyscyplin, dokładając wszelkich starań, by były to najlepsze zajęcia naukowe w Toruniu. Sprawdź, czy to, co przygotowaliśmy jest tym, czego poszukujesz – Uniwersytet Młodych zaprasza!

Profile planowane na rok akademicki 2023/2024:

Matematyka - przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty (8 wolnych miejsc)

Matematyka… jedna z najstarszych nauk.
Chyba można zaryzykować hipotezę, że jest podwaliną wszystkich rozwiniętych cywilizacji, dzięki niej kwitł handel, budownictwo a nawet wojskowość. Obecnie ułatwia nam ona życie i jest obecna wszędzie dookoła nas. Umożliwia też zrozumienie i rozwój innych dziedzin naukowych. Z tych wszystkich powodów matematyka zwana jest królową nauk i pojawia się na wszystkich egzaminach kończących jeden etap edukacji i rozpoczynający kolejny. Celem kursu będzie nauczenie uczniów optymalnych metod rozwiązywania zadań obejmujących podstawę programową egzaminu ósmoklasisty przewidzianą na rok szkolny 2023/24.

 

Treść i metody
Zajęcia podzielono na kilkanaście bloków tematycznych, których omawiany zakres pokrywa się z podstawą programową egzaminu ósmoklasisty, a także rozszerzenie tego materiału, tak by nie tylko dobrze przygotować ucznia do egzaminu, ale również by ułatwić mu dalszą edukację, rozwijać talent oraz umiejętności matematyczne. Prowadzący po szczegółowym omówieniu zagadnienia, przedstawi kilka proponowanych metod rozwiązania problemu, a następnie uczniowie będą utrwalać zdobytą wiedzę poprzez ćwiczenia wykonywane indywidualnie lub w zespołach projektowych. Wśród analizowanych zadań znajdą się również takie, których rozwiązywanie będzie źródłem satysfakcji dla młodego umysłu.

Realizowane zagadnienia

 • liczby naturalne i całkowite
 • ułamki
 • potęgi
 • pierwiastki
 • wyrażenia algebraiczne
 • procenty
 • równania
 • geometria płaska
 • figury geometryczne na płaszczyźnie
 • układ współrzędnych
 • geometria przestrzenna
 • statystyka i prawdopodobieństwo
 • zadania tekstowe

Efekty
Spodziewanym efektem zakończenia kursu będzie zdobycie wiedzy wymaganej do egzaminu ósmoklasisty oraz jej poszerzenie. Nowe umiejętności niewątpliwie mogą przydać się w dalszej edukacji.

Liczba spotkań: 26
Termin: sobota, godz. 10:30
Liczba miejsc: 15
Prowadzący: dr Łukasz Bukowiecki

UWAGA! Profil przeznaczony dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej.

 

Prowadzący: Łukasz Bukowiecki – doktor nauk fizycznych w zakresie astronomii. Absolwent wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. O sobie mówi: „Podchodzę do nauczania z pasją. Mam bogate doświadczenie dydaktyczne, od blisko dwóch dekad służę pomocą w przyswajaniu zagadnień z matematyki i fizyki. Staram się o przyjazną atmosferę oraz pełną wyrozumiałość, gdyż jestem zdania, że brak presji przekłada się nie tylko na przyjemną ale i efektywną naukę!”

Laboratorium Biologiczno–Chemiczne (profil zamknięty)

Nowoczesna biologia patrzy z rosnącym zainteresowaniem na coraz mniejsze obiekty:
tkanki, komórki, organella, aż wreszcie dociera do pojedynczych cząsteczek i przez zachodzące między nimi oddziaływania „spotyka się” z chemią. Wszystko to tak małe, że praktycznie niedostrzegalne, a jednak te małe wydarzenia przekładają się na wielkie efekty, które postaramy się zrozumieć, zarówno z biologicznego jak i chemicznego punktu widzenia.

 

Treść i metody
Podczas bloku biologicznego uczestnicy zostaną zapoznani z tematyką biologii molekularnej. Razem zanurzymy się do tajemniczego mikroświata, gdzie prześledzimy funkcje kolejnych organelli komórkowych wraz z zachodzącymi w nich procesami, takimi jak oddychanie komórkowe, fotosynteza, replikacja, ekspresja genów. Odpowiemy na pytania jak dzielą się komórki, jak dziedziczą się grupy krwi, skąd nasz organizm czerpie energię, co się dzieje gdy pojawią się błędy i o co chodzi z tym testem PCR, o którym mówią w telewizji?
W bloku chemicznym „własnoręcznie” doświadczymy próby Tollensa i Trommera, będziemy mieć okazję tworzyć osady i rozpuszczać je przesuwając równowagę reakcji, poznamy tajemnice miareczkowania, wskaźników i procesów redoks. Wszystko to zostanie wsparte doświadczeniami i eksperymentami wykonanymi przez Uczestników, które pomogą zrozumieć omawiane na zajęciach treści i lepiej przygotować się do matury z biologii i chemii.

Realizowane zagadnienia

 • biologia komórki
 • podziały komórkowe
 • metabolizm i biochemia
 • genetyka
 • biotechnologia i inżynieria genetyczna
 • biologia nowotworów
 • równowagi kwasowo-zasadowe
 • reakcje strąceniowe
 • procesy redox
 • analiza jakościowa soli nieorganicznych
 • podstawy preparatyki chemicznej, podstawowe procesy oczyszczania, separacji i ekstrakcji
 • podstawy chemii organicznej, analiza jakościowa związków organicznych

Efekty
Efektem kilkumiesięcznej pracy studentów będzie uzyskanie pogłębionej i usystematyzowanej wiedzy z zakresu biologii molekularnej i chemii. Zajęcia oparte w głównej mierze na pracy laboratoryjnej oraz doświadczeniach pozwolą Uczestnikom przygotowującym się do matury przybliżyć trudne do uchwycenia i wyobrażenia procesy biologiczno-chemiczne.

 

Liczba spotkań: 15
Termin: sobota, godz. 10:00
Liczba miejsc: 12
Prowadzący:
dr hab. Marek Wiśniewski, prof. UMK
mgr Patrycja Wojtaczka
mgr Bartosz Szymczak

UWAGA! Profil przeznaczony dla uczniów klasy maturalnej.

ZaGRAj w programowanie (profil zamknięty)

W dzisiejszych czasach umiejętność programowania w języku Python jest jedną z najbardziej pożądanych na rynku pracy. Istnieje wiele dróg do jej opanowania, a jedną z najbardziej wciągających i skutecznych jest niewątpliwie stworzenie własnej gry!

 

Treść i metody
Kurs będzie zorientowany wokół nauki programowania poprzez tworzenie gier. Zaczniemy od prostych gier tekstowych, takich jak gra w ciepło-zimno, aby uczestnicy mogli zapoznać się z podstawami programowania, obsługi środowiska i nauki języka Python. Po opanowaniu niezbędnych podstaw, przejdziemy do tworzenia gier posiadających grafikę. Poprzez projektowanie prostych gier dwuwymiarowych i interakcję z użytkownikiem uczestnicy będą poznawać coraz to bardziej skomplikowane konstrukcje programistyczne. Zajęcia będą poprowadzone w taki sposób, aby dać uczestnikom dużą swobodę pracy własnej. Początek każdych zajęć to krótkie wprowadzenie i wspólne stworzenie bazowego projektu, a później to już od uczestników zależy, co zostanie dodane do ich gier.

Realizowane zagadnienia

 1. Wprowadzenie do programowania – algorytmy i sposoby opisu.
 2. Tworzenie własnych programów, gier i animacji.
 3. Wybrane zagadnienia programistyczne:
 • wejście i wyjście – komunikacja z użytkownikiem
 • podstawowe operatory
 • instrukcje warunkowe
 • pętle iteracyjne i warunkowe
 • funkcje
 • listy
 • napisy
 • zdarzenia i ich obsługa
 • zrozumienie jak działa silnik gry
 • koordynaty na ekranie
 • obiekty 2D i proste transformacje
 • biblioteki zewnętrzne

Efekty

W ramach zajęć uczestnicy poznają nie tylko podstawy, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne programowania, ale także nauczą się projektować dwuwymiarowe gry i tworzyć proste animacje. Uczestnicy będą również potrafili sformułować problem programistyczny, zaproponować algorytm go rozwiązujący i napisać jego implementację w języku Python.

 

Liczba spotkań: 15
Termin: sobota, godz. 10:00
Liczba miejsc: 12
Prowadzący:
mgr inż. Damian Kurpiewski

ZaGRAj w programowanie w Unity (brak wolnych miejsc)

W dzisiejszych czasach umiejętność programowania w językach obiektowych jak C# jest jedną z najbardziej pożądanych na rynku pracy. Istnieje wiele dróg do jej opanowania, a jedną z najbardziej wciągających i skutecznych jest niewątpliwie stworzenie własnej gry!

Treść i metody
Kurs będzie zorientowany wokół nauki programowania poprzez tworzenie gier. Zaczniemy od prostych symulacji i animacji, aby uczestnicy mogli zapoznać się z podstawami programowania, obsługi środowiska Unity i nauki języka C#. Po opanowaniu niezbędnych podstaw, przejdziemy do tworzenia interaktywnych gier trójwymiarowych. Poprzez projektowanie prostych gier i interakcję z użytkownikiem uczestnicy będą poznawać coraz to bardziej skomplikowane konstrukcje programistyczne. Zajęcia będą poprowadzone w taki sposób, aby dać uczestnikom dużą swobodę pracy własnej. Początek każdych zajęć to krótkie wprowadzenie i wspólne stworzenie bazowego projektu, a później to już od uczestników zależy, co zostanie dodane do ich gier.

Realizowane zagadnienia

 1. Wprowadzenie do programowania – algorytmy i sposoby opisu.
 2. Tworzenie własnych programów, gier i animacji.
 3. Zaznajomienie ze środowiskiem Unity i metodologią tworzenia gier.
 4. Wybrane zagadnienia programistyczne:
 • podstawowe operatory
 • instrukcje warunkowe
 • pętle iteracyjne i warunkowe
 • funkcje
 • tablice
 • napisy
 • zdarzenia i ich obsługa
 • zrozumienie jak działa silnik gry
 • koordynaty na ekranie
 • obiekty 3D i proste transformacje

Efekty

W ramach zajęć uczestnicy poznają nie tylko podstawy, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne programowania, ale także nauczą się projektować trójwymiarowe gry i tworzyć proste animacje w środowisku Unity. Uczestnicy będą również potrafili sformułować problem programistyczny, zaproponować algorytm go rozwiązujący i napisać jego implementację w języku C#.

Liczba spotkań: 15
Termin: sobota, godz. 10:00
Liczba miejsc: 12
Prowadzący:
mgr inż. Damian Kurpiewski

Chemia z Natury (brak wolnych miejsc)

Bardzo popularne w drugiej połowie XX wieku hasło promujące nauki chemiczne brzmiało „ Chemia żywi, ubiera i leczy” a złośliwi dodawali, że również truje. W poprzedniej edycji rozkładaliśmy na czynniki pierwsze żywność. W tej edycji chcemy Was przekonać, że chemia ma także zielone oblicze. Przekonacie się, że Natura również jest chemikiem, który tworzy związki lecznicze oraz wspomagające nasze zdrowie. Po zakończeniu spotkań odpowiecie sobie na pytanie „Czy natura może nas uleczyć?”

 

Treść i metody
Podczas zajęć dowiecie się jak można wyizolować z surowców roślinnych związki chemiczne produkowane przez naturę. Poznacie procesy destylacji, sublimacji i ekstrakcji. Otrzymane związki zostaną następnie wykorzystane do produkcji mydeł leczniczych, maści, pastylek, tabletek czy kapsułek. Dla jeszcze nie przekonanych proponujemy syropy. Zapachy natury zostaną „zaklęte” w patyczki i woski, które zachowacie na dłużej a może spróbujecie aromatoterapii? W ramach zajęć nauczycie się również jak z goździków, mięty, lawendy i innych roślin otrzymać olejki eteryczne, które wykorzystacie w produkcji mydeł, maści i mieszanek zapachowych do aromatoterapii. Dowiecie się na czym polega destylacja. Pokusimy się również o własnoręczne sporządzenie mieszaniny na wszelkie dolegliwości, a w sezonie zimowym zajmiemy się walką z przeziębieniami. Może zrobimy syrop na kaszel i chrypkę a może tabletki na ból gardła?. A czy młody chemik potrafi zrobić maść taką jaką kupujemy w aptece? Sporządzimy maść kamforową z kamfory, którą sami zsyntezujecie. Odpowiecie sobie na pytanie, skąd wzięło się powiedzenie „ulotnić się jak kamfora”. Bliżej wiosny zaś przygotujemy maść na bazie rumianku i nagietka na urazy skórne i nie tylko.

Realizowane zagadnienia
Zagadnienia realizowane podczas spotkań zostaną podzielone na następujące bloki tematyczne:

 1. Wprowadzenie do chemii związków naturalnych.
 2. Sposoby pozyskiwania związków chemicznych z surowców roślinnych i ich charakterystyka.
 3. Wykorzystanie związków naturalnych w kosmetyce, farmacji a także w kuchni.

Efekty
Efektem spotkań będzie przede wszystkim nabycie wiedzy na temat naturalnych związków chemicznych i ich zastosowania w różnych dziedzinach życia. Uczestnicy poznają sposoby izolowania wybranych związków chemicznych oraz tajniki tych procesów. Duża ilość doświadczeń, które będą realizowane przez uczestników spotkań zaowocuje zapewne nowymi umiejętnościami niezbędnymi w pracy laboratoryjnej. Samodzielne wykonanie mydeł leczniczych, maści, pastylek czy zestawów zapachowych sprawi niejednemu prawdziwą radość.

Zajęcia profilu chemicznego to przede wszystkim praca laboratoryjna (w trosce o bezpieczeństwo studentów – w fartuchach, okularach i rękawiczkach ochronnych). Będziemy przeprowadzać własne doświadczenia i eksperymenty, ułatwiające zrozumienie chemicznych podstaw procesów zachodzących podczas przebywania w kuchni.

Liczba spotkań: 15
Termin: sobota, godz. 10:00
Liczba miejsc: 12
Prowadzący:
dr Marzanna Kurzawa, prof. UMK
dr Aleksandra Szalla
dr Marta Plaskacz-Dziuba

Zapisy:

W trakcie trwania semestru prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy 

Informacja o pozostałych miejscach:

Matematyka – przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty – 8 miejsc wolnych
Laboratorium Biologiczno–Chemiczne – profil zamknięty
ZaGRAj w programowanie (Python) – profil zamknięty
ZaGRAj w programowanie (Unity) – brak wolnych miejsc
Chemia z natury – brak wolnych miejsc
Informacja na dzień 05.01.2024r. – istnieje możliwość dopisania w trakcie semestru

Harmonogram zajęć:

Zajęcia prowadzone będą w soboty w okresie od 16 września 2023 r. do 25 maja 2024 r. Program profili przygotowany jest w sposób zakładający udział ciągły w zajęciach – prowadzący będą nawiązywali do omówionych już zagadnień, zaś część warsztatowa opierać się będzie na informacjach przekazanych podczas wykładów. W przypadku nieobecności, uczestnik otrzyma informacje o tym, jakie zagadnienia zostały zrealizowane, jednak nie będzie miał możliwości odrobienia zajęć.

 

Koszt udziału:

KOSZT UDZIAŁU

Profil matematyczny – 2600 zł* – płatne w 2 ratach

Pozostałe profile – 1600 zł* – płatne w 2 ratach

*Podana kwota nie uwzględnia zniżki 10% dla posiadaczy Karty Absolwenta UMK (więcej informacji) oraz dla uczestników kontynuujących Uniwersytet Młodych lub przechodzących z Uniwersytetu Dziecięcego.

Kontakt

Julia Szcześniak
tel. 605 873 989
e-mail: unim@umk.pl

Zapisz się do newslettera Fundacji, aby otrzymać informację o rozpoczęciu zapisów i wydarzeniach organizowanych przez Fundację Amicus UNC.

Wybierz interesujące ciebie tematy:

ARCHIWUM

PROFILE REALIZOWANE W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

PROFILE REALIZOWANE W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022
PROFILE REALIZOWANE W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

PROFILE REALIZOWANE W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

PROFILE REALIZOWANE W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019