Od 2014 roku wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom młodzieży chcącej poszerzyć swoją wiedzę z konkretnej dziedziny lub sprawdzić, czy to, co ich interesuje może się przekuć w naukową pasję. Co roku proponujemy profile tematyczne z różnych dyscyplin, dokładając wszelkich starań, by były to najlepsze zajęcia naukowe w Toruniu. Sprawdź, czy to, co przygotowaliśmy jest tym, czego poszukujesz – Uniwersytet Młodych zaprasza!

PROFILE PLANOWANE NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Efektem uczestnictwa w zajęciach będzie zdobyta wiedza z szeroko rozumianych podstaw nauk weterynaryjnych, a także umiejętności praktyczne. Absolwenci kursu posiądą również wiedzę na temat podstaw anatomii zwierząt, ich najczęstszych chorób, pierwszej pomocy oraz pracy laboratoryjnej. Uczestnictwo w kursie rozwinie i ułatwi zrozumienie procesów fizjologicznych oraz odpowiedzi immunologicznej ssaków. Zajęcia umożliwią także pozyskanie podstawowej wiedzy z zakresu produkcji zwierzęcej oraz poznanie chorób groźnych dla człowieka. Młodzi studenci będą mogli również zapoznać się z biotechnikami rozrodu oraz pracą badawczą mającą na celu doskonalenie procesu leczenia zwierząt.

Więcej informacji o profilu w folderze UniM (u dołu strony).
Wolne miejsca: 2

Spodziewanym efektem zakończenia kursu będzie zdobycie wiedzy wymaganej do egzaminu ósmoklasisty oraz jej możliwe poszerzenie. Nowe umiejętności niewątpliwie mogą przydać się w dalszej edukacji.

Więcej informacji o profilu znajduje się w folderze UniM (u dołu strony).
Wolne miejsca: 6

Podczas kursu uczestnicy zdobędą teoretyczną wiedzę z podstaw chemii oraz biochemii. Nabędą też praktyczne umiejętności niezbędne w pracy w laboratorium. Będą rozwijać warsztat badawczy, umiejętność obserwacji, analizy informacji i wyciągania wniosków.

Więcej informacji o profilu znajduje się w folderze UniM (u dołu strony).
Wolne miejsca: 0

W ramach zajęć uczestnicy poznają nie tylko podstawy, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne programowania, ale także nauczą się projektować dwuwymiarowe gry i tworzyć proste animacje. Uczestnicy będą również potrafili sformułować problem programistyczny, zaproponować algorytm go rozwiązujący i napisać jego implementację w języku Python.

Więcej informacji o profilu znajduje się w folderze UniM (u dołu strony).
Wolne miejsca: 0

Efektem uczestnictwa w warsztatach będzie zdobyta przez studentów wiedza praktyczna i teoretyczna z różnych technik animacyjnych. Uczestnicy nauczą się podstaw pracy przy krótkich formach animowanych. Będą potrafili samodzielnie wykonać prosty scenariusz i scenografię, zorganizować plan nagrań, nagrać, animować oraz zmontować i wyeksportować swoje filmy przy pomocy komputera. Każdy uczeń wyniesie z zajęć własnoręcznie przygotowany filmy animowany. Młodzi studenci przekonają się przy tym, że tworzenie animacji może być niezwykłą przygodą rozwijającą wyobraźnię oraz dającą upust potencjałowi twórczemu, który w takiej czy innej postaci posiada każdy z nas.

Więcej informacji o profilu w folderze UniM (u dołu strony). 
Wolne miejsca: 4

INFORMACJE O ZAPISACH

Nabór na VII edycję UniM podzielony jest na nabór wewnętrzny przeznaczony dla uczestników projektów edukacyjnych Fundacji oraz na nabór zewnętrzny skierowany do wszystkich innych zainteresowanych.

TERMINY NABORÓW:

  • nabór wewnętrzny – od 10 do 21 czerwca 2020 r.
  • nabór zewnętrzny – od 22 czerwca do wyczerpania limitu miejsc (nie później niż do 25 września 2020 r.)

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

Zajęcia prowadzone będą w soboty w okresie od 17 października 2020 r. do 15 maja 2021 r. Program profili przygotowany jest w sposób zakładający udział ciągły w zajęciach – prowadzący będą nawiązywali do omówionych już zagadnień, zaś część warsztatowa opierać się będzie na informacjach przekazanych podczas wykładów. W przypadku nieobecności, uczestnik otrzyma informacje o tym, jakie zagadnienia zostały zrealizowane, jednak nie będzie miał możliwości odrobienia zajęć.

Zajęcia odbywać się będą w godzinach 10:00-12:00 (w przypadku tworzenia dodatkowej grupy, będzie ona się spotykała w godzinach 12:30-14:30). Miejscem spotkań będzie wydział (jednostka) przypisany do danego profilu.

KOSZT UDZIAŁU

1000 złotych płatne w 5 ratach (300/175/175/175/175) – cena obejmuje udział w wybranym profilu (18 spotkań) + niezbędne materiały

ZNIŻKI

  • 5% dla posiadaczy Karty Absolwenta UMK (więcej informacji),
  • 5% dla uczestników projektów edukacyjnych FAUNC (w tym za kontynuację uczestnictwa w UniM)
  • zniżki sumują się
 

Oprócz zajęć ściśle merytorycznych zaplanowana jest również inauguracja roku akademickiego oraz jego zakończenie.

 

Aby zapisać się na wybrany profil należy poniższą deklarację pobrać, wypełnić i odesłać na adres unim@umk.pl.

 

KONTAKT

Katarzyna Wójcik
tel. 605 873 989
email: unim@umk.pl

 

FOLDER UNIWERSYTETU MŁODYCH – SZCZEGÓŁOWE OPISY PROFILI

OFERTA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

 

ARCHIWUM

PROFILE REALIZOWANE W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

PROFILE REALIZOWANE W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

UA-134968613-1