Drodzy rodzice!
Czy chcielibyście aby dzieci odkrywały bogaty świat emocji i nauczyły się skutecznych metod radzenia sobie z nimi?
Celem warsztatów jest zwrócenie uwagi na zdrowy sposób przetwarzania emocji, radzenia sobie z dużymi wydarzeniami, opanowanie i kontrola nad sobą.
Zapraszamy serdecznie do udziału w warsztatach przygotowanych i prowadzonych przez studenów Instytutu Psychologii UMK w Toruniu!

Warsztaty skierowane są dla dzieci w wieku 8-9 lat.

Termin: 20 stycznia 2024r. godz. 9:00
Miejsce: Instytut Psychologii UMK w Toruniu
Czas trwania: 1,5h
Wiek uczestników: 8-9 lat
Prowadzący: Nina Czarnowska, Tomasz Lis

Program zajęć

Przed rozpoczęciem warsztatów prowadzący opowiedzą trochę o sobie, a każdy uczestnik zostanie poproszony o podzielenie się swoim imieniem i dwoma faktami na swój temat.

Co to jest emocja?

 • Definicja emocji, omówienie kiedy się pojawią jakie emocje, pytanie uczestników jakie znają emocje i kiedy je odczuwają.
 • Definicja nastroju, omówienie kiedy się pojawia i jak długo trwa, pytanie uczestników jaki mają dziś nastrój
 • Dyskusja z uczestnikami o sposobach radzenia sobie z emocjami.
 • Co jest ważne w emocjach, w przeżywaniu swoich emocji?
  • Rozpoznanie emocji
  • Akceptacja emocji- co to znaczy akceptować emocję?

Metody radzenia sobie z emocjami ?

 • Wpływ na jakie sytuacje się narażamy
 • Modyfikacja sytuacji- zmiana sytuacji w której już jesteśmy, aby zmodyfikować jej emocjonalny wpływ
 • Rozmieszczenie uwagi- kontrolowanie tego na czym skupiamy swoją uwagę
 • Zmiana poznawcza – zmiana oceny sytuacji w której się znajdujemy
 • Modyfikacja reakcji- modulacja odpowiedzi na emocje, zmiana zachowania

 

Zajęcia maja charakter warsztatowy, dlatego każdej cześć zajęć towarzyszyć będą również zadania do wykonania.

Regulamin warsztatów
 1. Przed zgłoszeniem udziału warsztatach zwanych dalej Warsztami, Zgłaszający winien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Organizatorem Warsztatów jest Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici z siedzibą przy ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, NIP: 9562056743, REGON: 871550996, KRS: 0000027675, zwana dalej Organizatorem.
 3. Uczestnikiem warsztatów są wyłączenie dzieci w wieku 8-9 lat.
 4. Udział w zajęciach odbywa się wyłącznie za wiedzą i zgodą opiekuna uczestnika
 5. Opiekun powinien we własnym zakresie skontrolować i monitorować stan zdrowia uczestnika i poinformować organizatorów zajęć o ewentualnych przeciwskazaniach do uczestnictwa.
 6. Udział w zajęciach odbywa się na odpowiedzialność opiekuna, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki.
 7. Uczestnicy obowiązują się przestrzegać przepisów które organizator przedstawia
 8. Zabronione jest korzystanie z przyborów zapewnionych na zajęciach niezgodnie z ich celem.
 9. Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz internetowy, dosepny na stronie Organizatora.
 10. Udział w Warsztatach jest bezpłatny.
 11. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie: https://fundacja.umk.pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/

Kontakt:
Nina Czarnowska
tel: 781 320 375
e-mail: czarnowska.nina@gmail.com