Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Fundację.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych podczas bezpłatnych wydarzeń/projektów.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici z siedzibą przy ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, NIP: 9562056743, REGON: 871550996, KRS: 0000027675.
 2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest umożliwienie udziału w bezpłatnych wydarzeniach/projektach organizowanych przez Fundację.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie
  a. art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2106/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (RODO), czyli w prawnie uzasadnionych interesach jakimi są:
  – sprawna organizacja wydarzenia,
  – możliwość nawiązania kontaktu z Państwem,
  b. art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) wyrażenie zgody na wykorzystanie przez Fundację wizerunku w formie fotografii cyfrowej bądź nagrania filmowego bez ograniczeń czasowych do celów promocji projektów Fundacji.
 4. Dane osobowe będą przechowywane do dnia ustania możliwości dochodzenia roszczeń w związku z organizacją wydarzenia/projektu, ale nie dłużej niż wymagają tego odrębne przepisy.
 5. Przysługuje Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Mają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Wniesienie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału w wydarzeniu/projekcie i ponad to nie rodzi innych skutków.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazane innym instytucjom.
 10. Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z Fundacją w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację Państwa praw, prosimy o kontakt pod adres mailowy: fundacja@umk.pl.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych podczas kursów na wychowawcę wypoczynku/animatora/pierwszej pomocy.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici z siedzibą przy ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, NIP: 9562056743, REGON: 871550996, KRS: 0000027675.
 2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest umożliwienie udziału w kursie organizowanym przez Fundację.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie
  a. art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2106/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (RODO), czyli w prawnie uzasadnionych interesach jakimi są:
  – sprawna organizacja wydarzenia,
  – możliwość nawiązania kontaktu z Państwem,
  b. art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) wyrażenie zgody na wykorzystanie przez Fundację wizerunku w formie fotografii cyfrowej bądź nagrania filmowego bez ograniczeń czasowych do celów promocji projektów Fundacji.
 4. Dane osobowe będą przechowywane do dnia ustania możliwości dochodzenia roszczeń w związku z organizacją kursu, ale nie dłużej niż wymagają tego odrębne przepisy.
 5. Przysługuje Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Mają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Wniesienie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału w wydarzeniu/projekcie i ponad to nie rodzi innych skutków.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazane innym podmiotom.
 10. Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z Fundacją w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację Państwa praw, prosimy o kontakt pod adres mailowy: fundacja@umk.pl.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych podczas kursu samoobrony.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici z siedzibą przy ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, NIP: 9562056743, REGON: 871550996, KRS: 0000027675.
 2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest umożliwienie udziału w kursie samooobrony organizowanym przez Fundację.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie
  a. art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2106/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (RODO), czyli w prawnie uzasadnionych interesach jakimi są:
  – sprawna organizacja wydarzenia,
  – możliwość nawiązania kontaktu z Państwem,
  – wykupienie ubezpieczenia NNW dla uczestników.
  b. art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) wyrażenie zgody na wykorzystanie przez Fundację wizerunku w formie fotografii cyfrowej bądź nagrania filmowego bez ograniczeń czasowych do celów promocji projektów Fundacji.
 4. Dane osobowe będą przechowywane do dnia ustania możliwości dochodzenia roszczeń w związku z organizacją kursu, ale nie dłużej niż wymagają tego odrębne przepisy.
 5. Przysługuje Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Mają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Wniesienie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału w wydarzeniu/projekcie i ponad to nie rodzi innych skutków.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Państwa dane osobowe będą przekazane instytuacji ubezpieczeniowej.
 10. Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z Fundacją w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację Państwa praw, prosimy o kontakt pod adres mailowy: fundacja@umk.pl.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych podczas projektu Od Smyka do Kopernika
 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici z siedzibą przy ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, NIP: 9562056743, REGON: 871550996, KRS: 0000027675.
 2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest umożliwienie udziału w projekcie Od Smyka do Kopernika organizowanym przez Fundację.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie
  a. art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2106/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (RODO), czyli w prawnie uzasadnionych interesach jakimi są:
  – sprawna organizacja wydarzenia,
  – możliwość nawiązania kontaktu z Państwem.
  b. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO:
  – przepisy powszechnie obowiązującego prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości i podatków.
  c. art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) wyrażenie zgody na wykorzystanie przez Fundację wizerunku w formie fotografii cyfrowej bądź nagrania filmowego bez ograniczeń czasowych do celów promocji projektów Fundacji.
 4. Dane osobowe będą przechowywane do dnia ustania możliwości dochodzenia roszczeń w związku z organizacją projektu, ale nie dłużej niż wymagają tego odrębne przepisy.
 5. Przysługuje Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Mają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Wniesienie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału w wydarzeniu/projekcie i ponad to nie rodzi innych skutków.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazane innym instytucjom.
 10. Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z Fundacją w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację Państwa praw, prosimy o kontakt pod adres mailowy: fundacja@umk.pl.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych podczas projektu "Mobilne Laboratoria Przyszłości"

Informacja o zasadach przetwarzania danych w związku z wyrażoną ze zgodą na rozpowszechnianie wizerunku

 1. Współadministratorami danych osobowych są:
  1. Minister Edukacji i Nauki – ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: inspektor@mein.gov.pl
  2. Instytut Badań Edukacyjnych – ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, tel. (22) 24 17 10, e-mail ibe@ibe.edu.pl, dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@ibe.edu.pl
  3. Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie – Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, e-mail sekretariat@ore.edu.pl, dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych iod@ore.edu.pl
  4. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, Warszawa, e-mail: AD@kprm.gov.pl
 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

W ramach uzgodnień Współadministratorzy ustalili, że współadministrowanie obejmuje przetwarzanie danych w celu:

 1. popularyzacja innowacyjnych rozwiązań i wydarzeń związanych z programem, w tym publikacja wizerunków osób biorących udział w wydarzeniach poprzez umieszczanie zdjęć oraz materiałów audiowizualnych na stronie internetowej Administratora oraz prowadzonych przez niego serwisach internetowych i kontach w portalach społecznościowych

Podstawa prawna przetwarzania:

MEIN:

 • 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby na wykorzystanie wizerunku, wyrażona na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 poz. 2509);
 • 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164, z późn. zm.);
 • 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora w związku z wyrażoną zgodą na wykorzystanie wizerunku, wyrażoną na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 poz. 2509).

KPRM: 

 • 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny ciążący na administratorze, wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 164);
 • 6 ust. 1 lit. e RODO – zadanie realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, polegającego na opracowaniu i wdrożeniu Programu GovTech Polska, zawierającego pakiet innowacyjnych rozwiązań cyfrowych dla administracji publicznej, zwanego dalej „Programem”, wynikającego z Uchwała nr 126/2019 Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie Programu GovTech Polska, w tym również dokumentowanie wydarzeń;
 • 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w zakresie przetwarzania danych kontaktowych Stron w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Porozumienia, a także działań promocyjnych administratora danych, dotyczących popularyzacji innowacyjnych rozwiązań i wydarzeń związanych z programem.

IBE:

 • 6 ust. 1 lit. f) RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w zakresie działań promocyjnych dotyczących popularyzacji innowacyjnych rozwiązań i wydarzeń związanych z programem.

ORE:

 • 6 ust. 1 lit. e RODO – zadanie realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045 oraz z 2021 r. poz. 1601) oraz Zarządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Rozwoju Edukacji w Warszawie (Dz. Urz. MEiN z 2022 r. poz. 71);
 • archiwizacja dokumentacji oraz realizacja innych obowiązków prawnych ciążących na administratorach – art. 6 ust. 1 lit c) RODO
 • obrony w przypadku ewentualnych skarg i roszczeń – art. 6 ust. 1. lit. f) RODO uzasadniony interes administratora w związku z wyrażoną zgodą na rozpowszechnianie wizerunku, wyrażoną na podstawie art. 81 ust. 1 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 1. Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych, posiadających uprawnienia do ich przetwarzania:

KPRM: Centrum Obsługi Administracji Rządowej, z siedzibą przy ul. Powsińskiej 69/71, 02-903 Warszawa, w zakresie obsługi KPRM

MEiN – Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki,

IBE: Nie dotyczy

ORE: Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki, al. J.Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa

 1. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia przez Współadministratorów stron internetowych lub profili w mediach społecznościowych. Pozostałe dane osobowe, w tym dane zawarte w formularzu zgody będą przetwarzane przez okres związany z obroną przed ewentualnymi roszczeniami oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami archiwizacyjnymi, lub w zakresie wynikającym z obowiązków prawnych ciążących na Administratorach.

 1. Mają Państwo poniższe prawa:
 2. prawo żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia (odnosi się wyłącznie do danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) oraz ograniczenia przetwarzania – na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO;
 3. gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit f), informujemy o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją;
 4. w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 1. Przekazywanie danych poza EOG

Dane nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisów internetowych/mediów społecznościowych.

Zgodnie z art. 26 RODO, instytucje określone w pkt. 1 zawarły porozumienie o współadministrowaniu, w którym wspólnie i w porozumieniu uzgodniły odpowiednie role oraz zakresy odpowiedzialności każdego Współadministratora za wypełnianie poszczególnych obowiązków w zakresie przetwarzania i ochrony przetwarzania danych osobowych. Szczegółowa treść uzgodnień dostępna jest u każdego z Współadministratorów.

3. Przetwarzanie danych przez Fundację:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici z siedzibą przy ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, NIP: 9562056743, REGON: 871550996, KRS: 0000027675.
 2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest umożliwienie udziału w projekcie „Mobilne Laboratoria Przyszłości”.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie
  a. art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2106/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (RODO), czyli w prawnie uzasadnionych interesach jakimi są:
  – sprawna organizacja wydarzenia,
  – możliwość nawiązania kontaktu z Państwem,
  b. art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) wyrażenie zgody na wykorzystanie przez Fundację wizerunku w formie fotografii cyfrowej bądź nagrania filmowego bez ograniczeń czasowych do celów promocji projektów Fundacji.
 4. Dane osobowe będą przechowywane do dnia ustania możliwości dochodzenia roszczeń w związku z organizacją projektu, ale nie dłużej niż wymagają tego odrębne przepisy.
 5. Przysługuje Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Mają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Wniesienie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału w projekcie i ponad to nie rodzi innych skutków.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Państwa dane osobowe zostaną przekazane:
  -Minister Edukacji i Nauki 
  -Instytut Badań Edukacyjnych 
  -Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie
  -Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 10. Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z Fundacją w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację Państwa praw, prosimy o kontakt pod adres mailowy: fundacja@umk.pl.