Poznaliśmy wyniki konkursu Wolontariat Pracowniczy UMK 2024!

Rada Programowa w składzie:

  • prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś
  • dr Anna Dubownik
  • mgr Hubert Długołęcki
  • mgr Marta Czarkowska
  • Agata Fatalska

spośród 12 nadesłanych zgłoszeń wybrała w głosowaniu trzy projekty, które otrzymają wsparcie finansowe na realizacje inicjatywy. Nagrodzone zostały projekty:

  • Gagarina 5 TEAM lubi kolor GREEN

Projekt polega na rewitalizacji terenu zielonego przylegającego do zach. części budynku przy ul. Gagarina 5. Planowane jest nasadzenie drzew i krzewów na powierzchni ok. 45m2, które osłonią ścianę budynku przed palącym słońcem, oczyszczą powietrze od spalin oraz zazielenią przestrzeń. Planowane są również działania integrujące: miejsce na odpoczynek (leżaki, muzyka) i regenerację sił (woda, przekąski). Inicjatywa będzie realizowana przez ponad 28 osób z 8 jednostek działających na Uniwersytecie.

  • „Gacek i Maja – bezpieczny azyl dla najmniejszych mieszkańców Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach”

Zbudowane zostaną przyjazne środowisku domki dla owadów, jerzyków, nietoperzy i jeży. Organizatorzy wykorzystają głównie naturalne materiały zebrane w parku, odpady budowlane oraz inne materiały zakupione z pozyskanych środków. Idea opiera się na dbałości o środowisko i wsparciu lokalnej fauny. Zorganizane zostaną warsztaty i wspólne budowanie domków z pozyskanych materiałów. Poprzez ten projekt organizatorzy nie tylko będą wspierać różnorodność biologiczną otoczenia, ale również integrować społeczność Instytutu Astronomii.

  • Dzielni Odkrywcy – spełnione jednostki = aktywni obywatele

Projekt polega na praktycznej realizacji Harcerskiego Systemu Wychowawczego ZHP. Podczas cyklu zbiórek oraz letniej kolonii zuchowej odbędą się zajęcia stymulujące holistyczny rozwój dzieci oraz kształtujące ich aktywną postawę obywatelską wobec środowiska oraz społeczności lokalnej. Zuchy bawiąc się, zdobędą nową wiedzę oraz umiejętności. Będą miały okazję do aktywności fizycznej na łonie natury. Co więcej, poprzez indywidualne wyzwania będą kształtowały swój rozwój duchowy i emocjonalny.

 

 

Dziękujemy wszystkim za nadesłane zgłoszenia w konkursie i gratulujemy zespołom zwycięskich projektów!

Szczegółowe informacje o konkrusie znajdują się na stronie konkursu: Wolontariat Paracowniczy UMK