Wyciąg z regulaminu

II. Zasady przyznawania darowizn

 1. Fundacja przyznaje i przekazuje darowizny na działania będące realizacją celów statutowych Fundacji, w szczególności na wsparcie finansowe i rzeczowe studenckich kół naukowych oraz jednostek uniwersyteckich, doposażenie katedr, zakładów oraz innych jednostek ogólnouniwersyteckich.
 2. Wnioskodawca składa wypełniony wniosek w sekretariacie biura Fundacji osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Złożenie wniosku jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Fundacja rozpatrując wniosek o darowiznę, przy jego ocenie bierze pod uwagę:
 • w przypadku prośby o darowiznę pieniężną na dofinansowanie różnego rodzaju działalności Wnioskodawcy (organizacja konferencji, koncertów, festiwali, wyjazdów, etc.):
  – wartość merytoryczną projektu,
  – wartość promocyjną projektu,
  – wkład wnioskodawców (osobowy, rzeczowy, finansowy),
 • w przypadku prośby o darowiznę rzeczową pod uwagę brane będzie uzasadnienie zakupu danej rzeczy zawarte we wniosku.
 1. Wnioski rozpatrywane są przez Prezesa Zarządu Fundacji do 25 dnia każdego miesiąca.
 2. Fundacja informuje Wnioskodawcę o decyzji w sprawie przyznania darowizny w ciągu 3 dni roboczych od jej podjęcia.