Czym charakteryzują się te dwa zawody?

Praca pilota wycieczek polega na sprawowaniu opieki nad bezpieczeństwem grupy od momentu jej przejęcia do powrotu grupy z wycieczki. Pilot zajmuje się również rozwiązywaniem problemów, które mogą pojawić się podczas wyjazdu, a także wskazuje lokalne atrakcje oraz przekazuje uczestnikom podstawowe informacje na temat odwiedzanego miejsca i kraju.

Kto może zostać pilotem wycieczek? Pilotem wycieczek może być osoba, która:
1) ukończyła 18 lat
2) nie była karana za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań pilota wycieczek
3) posiada wykształcenie średnie

Rezydent biura podróży pełni funkcję przedstawiciela biura w miejscu, do którego przyjeżdżają turyści. Do zadań rezydenta należy m.in. transfer grupy z lotniska do hotelu i z hotelu na lotnisko, pomoc w zakwaterowaniu, a także rozwiązywanie problemów pojawiających się na miejscu. Na spotkaniu informacyjno-organizacyjnym rezydent zapoznaje uczestników z krajem, a także zajmuje się sprzedażą wycieczek fakultatywnych.

Dlaczego warto wziąć udział w organizowanym przez nas kursie? Jest ku temu przynajmniej kilka powodów:

1. Kurs na pilota wycieczek i rezydenta trwa 80 godzin lekcyjnych. W ramach kursu uczestnicy poza wykładami będą mieli prowadzone zajęcia na toruńskiej starówce oraz wezmą udział w krótkim wyjeździe szkoleniowym w okolicach Torunia. (program do pobrania)

2. Kurs przeprowadzi Adam Leszczyński – przez 27 lat był właścicielem biura podróży Adventure, organizator wypoczynku dzieci i młodzieży, imprez turystycznych, a także szkoleń na pilota wycieczek i rezydenta biur podróży. Pasjonat turystyki rowerowej oraz fotografii.

3. Na zakończenie kursu zostanie przeprowadzony egzamin wewnętrzny. Po jego zaliczeniu uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenie ukończenia kursu na pilota wycieczek i rezydenta biur podróży.

4. Żeby wziąć udział w organizowanym przez nas kursie, nie musisz mieć ukończonych 18 lat! Umiejętności, które zdobędziesz na kursie pilota wycieczek i rezydenta biura podróży możesz zdobyć wcześniej i zacząć z nich korzystać po uzyskaniu pełnoletności.

5. Umiejętności, które zdobędą uczestnicy kursu na pilota wycieczek i rezydenta biura podróży pozwolą na zdobycie pracy w każdym biurze podróży na terenie całego kraju.

Kurs na pilota wycieczek i rezydenta biura podróży

Terminy i czas trwania zajęć:
W roku akademickim 2021/2022 r. nie organizujemy kursu na pilota wycieczek i rezydenta biura podróży.

Koszt: zł / * zł (możliwość wpłaty ratalnej)
Cena obejmuje:
– wykłady,
– zajęcia praktyczne,
– wyjazd szkoleniowy,
– materiały szkoleniowe,
– egzamin wewnętrzny.

Limit miejsc: 0/0 (miejsca wolne/limit miejsc – dostępność miejsc codziennie aktualizowana)

* cena dla studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników UMK

Aby zapisać się na kurs należy pobrać, wypełnić i odesłać na adres fundacja@umk.pl deklarację (do pobrania poniżej).

KONTAKT

Agnieszka Kępczyńska

tel. 605 873 989 / 56 611 22 08
e-mail: fundacja@umk.pl