Bank mBank
BIC: BREXPLPWMBK
Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici
ul. Gagarina 11; 87-100 Toruń

🇵🇱:  56 1140 2017 0000 4502 0345 2695
🇪🇺  PL56 1140 2017 0000 4502 0345 2695

z dopiskiem „Darowizna Ukraina

Zachęcamy do zostania darczyńcą na rzecz wsparcia studentów, doktorantów i pracowników dotkniętych konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Wpłaty zostaną przekazane na pomoc finansową i rzeczową ukraińskiej społeczności Uniwersytetu.

Informacje na temat zużytkowania środków:
Dziękujemy za pierwsze darowizny – gdy tylko je użyjemy, poinformujemy tutaj Państwa!