Zapraszamy chętne grupy przedszkolne* do udziału w projekcie „Ruszamy (się) z matematyką!”, który otrzymał dofinansowanie w programie grantowym Fundacji mBanku pt. „Rosnę z matematyką”.

Na czym polega nasz projekt?
Projekt zakłada rozwinięcie kompetencji matematycznych u dzieci w wieku 5-6 lat poprzez zabawy edukacyjne z wykorzystaniem ruchu, zapoznanie dzieci z praktycznym wymiarem matematyki oraz z jej wszechobecnością w życiu codziennym, a także bezpośrednie włączenie rodziców/opiekunów w rozwijanie kompetencji matematycznych swoich dzieci. W ramach projektu proponujemy cykl 6 następujący zajęć:

  1. Nauka cyfr, przeliczania, dodawania oraz odejmowania, a także tworzenie i przeliczanie zbiorów.
  2. Poznanie figur geometrycznych i przyrządów geometrycznych.
  3. Nabycie umiejętności mierzenia i ważenia.
  4. Zapoznanie się z pojęciem prędkości.
  5. Zapoznanie się z nominałami banknotów i nabranie umiejętności liczenia pieniędzy.
  6. Matematyczna gra terenowa z nagrodami.

Podczas warsztatów wykorzystamy metodę pedagogiki zabawy połączoną z metodą nauki matematyki poprzez ruch. Dzieci poznają, doświadczają i szybciej chłoną wiedzę, jeśli mogą używać do tego całego swojego ciała. Dodatkowo dzięki rozrywkowemu charakterowi i dużej atrakcyjności naszych działań edukacyjnych, dzieci utrzymają wysoką motywację do rozwijania kompetencji matematycznych w przyszłości. Rodzice/ opiekunowie dzieci będą aktywnie uczestniczyć w projekcie poprzez udział w rodzinnej grze terenowej oraz wspólnym tworzeniu przyrządów geometrycznych. Rodzicom oraz wychowawcom zostanie udostępniony e-book z propozycjami matematycznych zabaw ruchowych.

Do projektu zostaną zakwalifikowane dwie grupy przedszkolne. Wybór nastąpi poprzez ocenę uzasadnienia (pytanie z formularza) potrzeby przeprowadzenia projektu w danej grupie. Zgłoszenia przyjmujemy od 20.01. do 03.02.2023 r.

*projekt skierowany jest do przedszkoli miejskich funkcjonujących na terenie miasta Torunia

Harmonogram zajęć:
Warsztaty będą odbywać się 2 razy w miesiącu od połowy lutego do końca kwietnia, w wyznaczonym przez prowadzącego dniu (wtorek lub środa). Godzina zajęć pozostaje do indywidualnego ustalenia.

Czas trwania zajęć:
około 60 min.

Wiek dzieci:
5-6 lat

Koordynator projektu:
Katarzyna Wójcik
tel. 605 873 989
email: fundacja@umk.pl

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku.
Strona programu grantowego „Rosnę z matematyką”:
https://www.mbank.pl/mfundacja/rosne-z-matematyka/program/