Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię.

Mówimy o nim wielki astronom, lekarz, duchowny, ale znamy go głównie dzięki temu, że podobno wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię. Ale czy faktycznie? Punktem wyjścia do rozważań o tym niezwykłym torunianinie będzie wiersz Wandy Chotomskiej „Dzieci stawiają pomnik” z tomiku „Dzieci Pana Astronoma”, dzięki któremu wspólnie zastanowimy się jakim dzieckiem był Mikołaj, jakich przedmiotów uczył się w szkole, gdzie studiował i czy rzeczywiście walczył z Krzyżakami.

Oprócz tego, dzieci podczas zajęć dowiedzą się, dlaczego teoria heliocentryczna uważana jest za przełomową w dziejach ludzkości, ile planet krąży w Układzie Słonecznym i jakie są ich cechy, oraz jakie jest miejsce Ziemi w Układzie Słonecznym, Galaktyce i Wszechświecie.

Opowieść o Mikołaju Koperniku będzie przeplatana ćwiczeniami ruchowymi i zabawami z wykorzystaniem pomocy montessoriańskich, takich jak karty trójdzielne, drewniane układanki, czy maty.

Zajęcia przeznaczone dla: dzieci w wieku 5-6 lat (grupa licząca maksymalnie 25 osób)

Czas trwania zajęć: ok. 60 min.

Koszt zajęć: 100 zł netto/grupa

Termin i miejsce zajęć ustalane są indywidualnie.

KONTAKT
Katarzyna Wójcik
tel. 605 873 989 / 56 611 22 08
e-mail: fundacja@umk.pl