Wstrzymał słońce, ruszył ziemię

Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię. Mówimy o nim wielki astronom, lekarz, duchowny, ale znamy go głównie dzięki temu, że podobno wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię. Ale czy faktycznie? Punktem wyjścia do rozważań o tym niezwykłym torunianinie będzie wiersz Wandy...