Wspólnie z NZOZ Remedis rozpoczynamy realizację „Programu bezpłatnej pomocy psychologicznej”. Projekt skierowany jest do studentów i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Aby skorzystać z Programu należy:
1. przesłać mailowo (fundacja@umk.pl) prawidłowo wypełniony wniosek o udział w Programie (do pobrania poniżej), UWAGA! w treści maila załączyć klauzulę: Zapoznałem/am się z regulaminem i akceptuję jego treść.
2. do wniosku załączyć kserokopię lub skan aktualnej legitymacji studenckiej / doktoranckiej,
3. przejść rozmowę kwalifikacyjną do Programu prowadzoną przez psychologa.

Udział w Programie jest możliwy wyłącznie po złożeniu kompletnej dokumentacji i uzyskaniu pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. Oferowana pomoc może być realizowana w formie:
1. konsultacji diagnostycznej,
2. konsultacji specjalistycznej,
3. sesji psychoterapii indywidualnej,
4. sesji psychoterapii grupowej,
O wyborze formy pomocy decydować będzie psycholog podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu i składania wniosków. Prosimy także o zapoznanie się z regulaminem Programu.

 

KONTAKT

Justyna Karwowska-Ozimek
56 611 22 08
fundacja@umk.pl

Projekt finansowany ze środków pozyskanych w ramach 1% dla FAUNC

Projekt uzyskał honorowy patronat JM Rektora UMK w Toruniu
Prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna