Otrzymaliśmy dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury!

Organizowany przez nas projekt „słowoTWORY” zdobył wysokie, bo 3 miejsce w programie Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2023″.

słowoTWORY to blok interdyscyplinarnych warsztatów językowo-plastycznych skierowanych do uczniów szkół podstawowych, średnich i studentów. W projekcie podstawową rolę odgrywa polszczyzna, język, słowo, poprawność zapisu, polska literatura współczesna i dawna, szczególnie fraszki, lepieje, limeryki jako formy gatunkowe, w których ważna jest precyzja słowa i zachowanie obowiązujących norm literackich, a także związane z nimi zagadnienia oraz artyści. Zostanie również przybliżona forma japońskiego haiku, by wykazać istotę słowa przy próbie spojrzenia na uniwersalne tematy oczami dziecka. Warsztaty zainspirowane słowotwórstwem, frazeologią oraz ortografią polską poszukują korelacji polszczyzny ze sztukami wizualnymi. Badanie słów, związków frazeologicznych, tworzenie fraszek, limeryków, haiku stanie się swego rodzaju narzędziem do wykonania oryginalnych utworów w formie eksperymentów językowych oraz prac interdyscyplinarnych łączących polszczyznę (słowo, poprawny zapis), język z nietypowymi działaniami wizualnymi. W ramach zadania powstaną oryginalne realizacje literackie, pomoce dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli (dyktanda graficzne, mandale ortograficzne) oraz intermedialne interpretacje wizualne. Zwrócimy uwagę na znaczenie i piękno języka polskiego, jego bogactwo i poprawność, traktując go jako bezcenną wartość naszego komunikowania, porozumiewania się oraz tworzenia

Koordynatorem projektu jest dr Piotr Florianowicz z Katedry Projektowania Graficznego Wydziału Sztuk Pięknych UMK

 

Bieżące informacje dotyczące realizowanego zadania znajdują się na dedykowanej stronie: https://slotwory.blogspot.com/