Wspólnie z NZOZ Remedis realizujemy „Program bezpłatnej pomocy psychologicznej”. Projekt skierowany jest do studentów i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Obecnie trwa nabór do grupy terapeutycznej:
– spotkania w czwartki, w godz. 16:00-17:50,
– okres trwania: listopad 2019 – czerwiec 2020,
– terapeuci prowadzący: Katarzyna Szynkiewicz, Marek Osmański,
– obowiązkowa obecność na wszystkich spotkaniach (dozwolone tylko 4 nieobecności przez cały okres spotkań grupy),
– udział w grupie poprzedzony będzie indywidualną konsultacją.

Aby skorzystać z Programu należy:
1. przesłać mailowo (fundacja@umk.pl) lub złożyć osobiście (ul. Gagarina 37, Wydział Teologiczny UMK, pokój nr 12) w biurze Fundacji prawidłowo wypełniony wniosek o udział w Programie (do pobrania poniżej),
2. do wniosku załączyć kserokopię lub skan aktualnej legitymacji studenckiej / doktoranckiej,
3. przejść rozmowę kwalifikacyjną do Programu prowadzoną przez psychologa.

Udział w Programie jest możliwy wyłącznie po złożeniu kompletnej dokumentacji i uzyskaniu pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. Oferowana pomoc może być realizowana w formie:
1. konsultacji diagnostycznej,
2. konsultacji specjalistycznej,
3. sesji psychoterapii indywidualnej (nabór zamknięty!)
4. sesji psychoterapii grupowej (nabór trwa!),
O wyborze formy pomocy decydować będzie psycholog podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu i składania wniosków. Prosimy także o zapoznanie się z regulaminem Programu.

KONTAKT

Justyna Karwowska-Ozimek
56 611 22 08
fundacja@umk.pl

Projekt finansowany ze środków pozyskanych w ramach 1% dla FAUNC

Projekt uzyskał honorowy patronat JM Rektora UMK w Toruniu
Prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna