Dziś zainaugurowaliśmy konferencję „Nano&BioMateriały – od teorii do aplikacji”, której organizację Fundacja wspiera już od 4 lat.

Wykład o nanorurkach węglowych jako nośnikach leków, otwierający wydarzenie, wygłosił prof. Tomasz Pańczyk z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN (Kraków). Konferencja potrwa dwa dni. Wszystkim uczestnikom życzymy owocnych obrad!

Strona konferencji: https://nabiomat.umk.pl/pages/main_page/
Więcej informacji o wsparciu w organizacji konferencji znajduje się tutaj: konferencje