Szanowni Państwo,
jestem niezmiernie wdzięczna za to, że zdecydowaliście się Państwo przekazać swój 1% podatku na rzecz Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici. Zgromadzone pieniądze zostaną przeznaczone w całości na działalność nieodpłatną prowadzoną przez naszą organizację.

Z puli otrzymanych w tym roku środków:

  • udzielimy wsparcia dr. hab. Piotrowi Skrzypczakowi, by mógł kontynuować rehabilitację,

  • poprowadzimy „Program bezpłatnej pomocy psychologicznej” dla studentów
    i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

  • wesprzemy działalność m.in. Programu Absolwent, Chóru Akademickiego oraz Instytutu Archeologii UMK,

  • będziemy kontynuować wsparcie kół naukowych i jednostek uniwersyteckich poprzez udzielanie darowizn rzeczowych i finansowych,

  • podejmiemy się innych inicjatyw szczegółowo zaprezentowanych na naszej stronie internetowej: www.fundacja.umk.pl, do której odwiedzenia Państwa zachęcam.

Raz jeszcze dziękuję za zaufanie jakim nas Państwo obdarzyliście wspierając nasze działania.

     Justyna Karwowska-Ozimek                   
Prezes Zarządu FAUNC