Otrzymaliśmy wspaniałą informację o przyznanym dofinansowaniu, płynącą prosto z Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
 
Fundacja Amicus wraz z Instytutem Archeologii UMK po raz kolejny będzie realizowała projekt prowadzony w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona zabytków archeologicznych” 2019. W tym roku na wykonanie zadania pn. Ewidencja stanowisk podwodnych AZP otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 68 000,00 złotych.
 
Dziękujemy i zabieramy się do pracy!