Zachęcamy do przekazania darowizny na rzecz Fundacji, która posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP). Wszystkie środki pozyskane od Darczyńców przeznaczane są na działalność statutową Fundacji lub na konkretny cel wskazany przez Darczyńcę w tytule przelewu.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że z tytułu darowizny przysługuje odliczenie od podstawy opodatkowania:

 

Sprawdź nas i zobacz, na co przeznaczamy środki otrzymane z tytułu darowizn, z 1% lub stanowiące wypracowany przez Fundację zysk.

UA-134968613-1