Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici powołana została do życia w dniu 3 marca 1989 r. Jej Fundatorami byli: prof. dr hab. Jan Kopcewicz, dr Stanisław Rakowicz oraz mgr Artur Kujawa. Postanowieniem z dnia 12 czerwca 1989 r. FAUNC została wpisana do rejestru fundacji.

Od tego momentu nasza organizacja działa na rzecz rozwoju Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wspieramy działalność poszczególnych jednostek naukowych oraz dofinansowujemy projekty studenckie poprzez udzielane darowizny rzeczowe i finansowe. W ciągu ostatnich kilku lat w centrum naszych realizacji znajdują się projekty edukacyjne skierowane do dzieci. Flagowym działaniem  Fundacji na tym polu jest Uniwersytet Dziecięcy, w którym uczestniczy prawie 400 dzieci wieku szkolnym i przedszkolnym.

Wspieramy naukowców i studentów w organizacji konferencji oraz aplikujemy o granty, środki ministerialne, wojewódzkie lub miejskie. Jesteśmy inicjatorami różnych akcji społecznych skierowanych do społeczności akademickiej, a mających na celu integrację środowiska.

Jesteśmy otwarci na współpracę i tam, gdzie jest to możliwe oferujemy swoje wsparcie i pomoc. Zachęcamy do kontaktu z nami – wspólnym działaniem łatwiej przekuć ideę w realną inicjatywę.

ZESPÓŁ FUNDACJI

Justyna Karwowska-Ozimek
Prezes zarządu
Koordynatorka Uniwersytetu Dziecięcego

tel. 56 611 22 08, 607 513 241
email: fundacja@umk.pl

Weronika Żebrowska-Ruchwa

  • koordynacja Uniwersytetu Młodych
  • organizacja półkolonii
  • nadzór nad reklamą na terenie UMK

tel. 56 611 22 08, 605 873 989
email: fundacja@umk.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANE

Adres biura Fundacji:
Gagarina 37, 87-100 Toruń
Budynek Wydziału Teologicznego UMK
parter, pokój nr 12

Dane do faktury:
Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici
Gagarina 11, 87-100 Toruń
NIP 956 20 56 743
REGON 871550996
KRS 00000 27675

Sprawozdania:
Sprawozdanie finansowe za 2017 rok:
1. Wprowadzenie
2. Bilans i rachunek zysków i strat
3. Informacja dodatkowa

Numer konta:
mBank 56 1140 2017 0000 4502 0345 2695

ORGANY FUNDACJI

Zarząd Fundacji:
Justyna Karwowska-Ozimek – prezes zarządu
Kinga Nemere-Czachowska – członek zarządu
Maciej Pańka – członek zarządu

Rada Fundacji:
Dr hab. Przemysław Nehring, prof. UMK
Dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK
Prof. dr hab. Edward Szłyk
Prof. dr hab. Werner Ulrich

 

Komisja Rewizyjna:
Marta Karwacka
Sylwester Bejger
Henryk Nowicki

 

UA-134968613-1