Od 2014 roku wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom młodzieży chcącej poszerzyć swoją wiedzę z konkretnej dziedziny lub sprawdzić, czy to, co ich interesuje może się przekuć w naukową pasję. Co roku proponujemy profile tematyczne z różnych dyscyplin, dokładając wszelkich starań, by były to najlepsze zajęcia naukowe w Toruniu. Sprawdź, czy to, co przygotowaliśmy jest tym, czego poszukujesz – Uniwersytet Młodych zaprasza!

PROFILE PLANOWANE NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Efektem uczestnictwa w zajęciach będzie zdobyta wiedza praktyczna i teoretyczna z zakresu realizacji własnego vloga. Młodzi studenci będą potrafili samodzielnie wykonać nagrania video, zorganizować plan nagrań, a do zrealizowanych materiałów dodać proste animacje i elementy graficzne. Przekonają się przy tym, że realizacja video tworzonego za pomocą telefonów komórkowych może być niezwykłą przygodą i zabawą, rozwijającą wyobraźnię oraz dającą upust potencjałowi twórczemu, który w takiej lub innej postaci posiada każdy z nas. Uczestnicy będą bez problemu potrafili nagrać swojego vloga i w ten sposób wypowiedzieć się w sieci na interesujące ich tematy.

Więcej informacji o profilu w folderze UniM (u dołu strony).

Efektem uczestnictwa w warsztatach będzie zdobyta przez młodych studentów wiedza praktyczna i teoretyczna z zakresu podstaw programowania. Uczestnicy będą potrafili sformułować problem programistyczny, zaproponować algorytm go rozwiązujący i napisać jego implementację w języku Python.

Więcej informacji o profilu znajduje się w folderze UniM (u dołu strony).

Celem kursu będzie nauczenie studentów nowego spojrzenia na istotę problemu w zadaniach, co pozwoli im wybierać optymalne metody ich rozwiązywania. Spodziewanym efektem zakończenia kursu będzie poszerzenie wiedzy z wybranych dziedzin matematyki oraz nauczenie innego spojrzenia na zadania. Nowe umiejętności niewątpliwie mogą się przydać w dalszej edukacji.

Więcej informacji o profilu znajduje się w folderze UniM (u dołu strony).

Efektem kilkumiesięcznej pracy studentów, oprócz nabycia podstawowej wiedzy z zakresu chemii kuchennej, będzie poznanie zależności między procesami zachodzącymi w przyrodzie ożywionej i nieożywionej. Wszystko to przedstawione zostanie w formie praktycznych doświadczeń i ćwiczeń, które pozwolą bliżej poznać specyfikę pracy chemika.

Więcej informacji o profilu znajduje się w folderze UniM (u dołu strony).

Efektem uczestnictwa w zajęciach będzie zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu astrofizyki i optyki, dzięki której nauczymy się stawiać pytania (i szukać odpowiedzi!) o dalsze zagadnienia związane z radioastronomią i  kosmosem. Cały profil został podzielony na 4 moduły, a formą realizacji programu będą wykłady połączone z częścią laboratoryjną, warsztatową i terenową.

Więcej informacji o profilu znajduje się w folderze UniM (u dołu strony).

INFORMACJE O ZAPISACH

Nabór na VI edycję UniM podzielony jest na nabór wewnętrzny przeznaczony dla uczestników projektów edukacyjnych Fundacji oraz na nabór zewnętrzny skierowany do wszystkich innych zainteresowanych.

TERMINY NABORÓW:

  • nabór wewnętrzny – od 29 maja do 17 czerwca 2019 r.
  • nabór zewnętrzny – od 18 czerwca do wyczerpania limitu miejsc (nie później niż do 25 września 2019 r.)

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

Zajęcia prowadzone będą w soboty w okresie od 19 października 2019 r. do 16 maja 2020 r. Program profili przygotowany jest w sposób zakładający udział ciągły w zajęciach – prowadzący będą nawiązywali do omówionych już zagadnień, zaś część warsztatowa opierać się będzie na informacjach przekazanych podczas wykładów. W przypadku nieobecności, uczestnik otrzyma informacje o tym, jakie zagadnienia zostały zrealizowane, jednak nie będzie miał możliwości odrobienia zajęć.

Zajęcia odbywać się będą w godzinach 10:00-12:00 (w przypadku tworzenia dodatkowej grupy, będzie ona się spotykała w godzinach 12:30-14:30). Miejscem spotkań będzie wydział (jednostka) przypisany do danego profilu

KOSZT UDZIAŁU

  • 1000 złotych płatne w 5 ratach (300/175/175/175/175) – cena obejmuje udział w wybranym profilu (18 spotkań) + niezbędne materiały,
  • 800 złotych (dotyczy profilu fizyczno-astronomicznego) płatne w 4 ratach (275/175/175/175) – cena obejmuje udział w zajęciach (14 spotkań) + niezbędne materiały.

ZNIŻKI

  • 5% dla posiadaczy Karty Absolwenta UMK (więcej informacji),
  • 5% dla uczestników projektów edukacyjnych FAUNC (w tym za kontynuację uczestnictwa w UniM)
  • zniżki sumują się
 

Oprócz zajęć ściśle merytorycznych zaplanowana jest również inauguracja roku akademickiego oraz jego zakończenie.

 

Aby zapisać się na wybrany profil należy poniższą deklarację pobrać, wypełnić i odesłać na adres unim@umk.pl.

 

KONTAKT

Weronika Żebrowska-Ruchwa
tel. 605 873 989
email: unim@umk.pl

 

FOLDER UNIWERSYTETU MŁODYCH – SZCZEGÓŁOWE OPISY PROFILI

OFERTA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

ARCHIWUM

PROFILE REALIZOWANE W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

UA-134968613-1